سلامی..دوباره ...ببخسيد دير شد...امروز مطالب طنز دارم...نظر تو رو خدا بديد.

....................................................

 

  "حافظ"

 

ناگهان پـــــرده بر انداخته...." ای ، یعنی چه؟"(!)

مست از خانه برون تاخته..." ای ، یعنی چه؟"(!)

عشق شون پت ، وَزده  چنبـــــــره بر زندگيـم

سهم دل ، خشکه نپرداخته!..."اي يعني چه؟!"

اي کَيانـــــــــوش که با مـــــا  وَزده شطرنجي

شـده چُلمنگ و فقط باخته!..."اي يعني چه؟!"

نَوَديدي کــــه "سحـــــــرناز" به روي "ليلــون"

باز هم خنجـــــر خود آخته؟!..."اي يعني چه؟!"

وا وَکن چشم و  وَبين گرد نخــود چي فوکولَه!

کــار ِ  اي "دو برره" ساخته!..."اي يعني چه؟!"

"بوالفضول الشعـــرا" حافظ طنز است و "بگور"

پيش او لُنـــگ  وَ يَنــــداخته!..."اي يعني چه؟!"

**

هر که پنداشت تــو تعريف ز طنـــــزت فوکولي!

فعل معکــــوس تو نشناخته!..."اي يعني چه؟!"

 اينم برره....

 .............................................................................

  زنخدون تــو چال اسکندرون بید!   

         دل مو کلّـه پا گشته در اون بید!

         دو من گرد نخـودمصرف وَِکردم    

         فراق شون پتت نئشه پرون بید!        

          ***                  

          ز عشقولی منـــو ویلون وَکردی!   

          ز غم عیـــــن نی قلیون وَکردی!

           همه وزن دوبیتی هامو، چُلمنگ!      

          "مفا لیلـون مفا لیلـون" وَکردی(!)

 ..............................................................

اميد وارم خوشتون بياد

/ 1 نظر / 15 بازدید
ايليا

خيلی باحال بود دمت گرم بابا