عاشقي جرمه قشنگيست ولي هميشه محکوم مي شود!!!!! گله وگلايه اي نيست بي وفايي رسم عشقه...... عاشقا تنها مي مونن تنهاي مرام عشقه؟؟؟؟؟؟؟؟ شب بود وشمع بود ومن بودم وغم؟؟؟؟ شب رفت وشمع سوخت ومن ماندم وغم مثل هميشه...... از غم نامرديها...........؟؟؟؟

/ 7 نظر / 15 بازدید
نيوشا

آخييييييييييييييييييی!!!!!!!

نيوشا

آخييييييييييييييييييی!!!!!!!

نيوشا

آخييييييييييييييييييی!!!!!!!

نيوشا

آخييييييييييييييييييی!!!!!!!

نيوشا

آخييييييييييييييييييی!!!!!!!

نيوشا

سلام وبلاگت قشنگه اما متنش دلگير بود با روحيه بنويس و خوش باش تا خوشی بيشتر بياد پيشت

مهری

عشق با همين چيزاس که عشقه ديگه !