اگر بگریم<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />06.gifگویند که عاشق است
اگر بخندم
05.gifگویند که دیوانه است
پس می گریم
06.gif و می خندم05.gif 
که بگویند یک عاشق دیوانه است
30.gif

...................................................

 

/ 0 نظر / 15 بازدید