اگر كليد قلبي را نداري قفلش نكن اگر خداحافظي در راه است سلام نكن اگر دستي را گرفتي رهايش نكن دفتري که بسته شد ديگه بازش نکنيد قلبي که شکسته شد ديگه نآزش نکنيد

...........................

چشمانت چيست که مرا به سوي خود ميکشد؟ در گرمي دست هايت چيست که دستهايم آنها را ميطلبد ؟ در آينه چشمهايم بنگر چه ميبيني؟ آيا ميبيني که تو را ميبيند؟ صداي طپش قلبم را ميشنوي که فرياد ميزند ((دوستت دارم)) دوست ندارم که بگويم دوستت دارم دوست دارم

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
فرهاد پورنصير

امید جان کارت عالی است. بابا یک چیز هم از ما بنویس محبت را از درخت بیاموز که حتی سایه از هیزم شکن هم بر نمیدارد.