مـــــن عــــــشـق را يـــــاد نـــــگرفتــــــم کـــه فــــرامــــوشش کنــــم اگــــرچــــه شــــايد بــــاد بــــرگهــــايـــم را تـــــکان دهــــد ولي ريشــــه ام در خــــاک محکــــم و ايسـتاســــت مــــن عــــشق را از درخــــت آمــــوختــــه ام ...

...........................................

من از ريشه درخويش پوسيده ام..     وحشي ترين زخمهاراديده ام..

به تصعيف خزون تنهاييم..     غريبانه عمريست که رقصيده ام..

من از ازدهام خود خسته ام..      وبر گرييه خويش خنديده ام

...........................................

دو تا نصيحت:

دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ .

دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو و خوبي تو در حق ديگران . چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران ? زبانت را در جمع ? دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست .

..........................................

اينم از دوست خوبم اقا فرهاد:

محبت را از درخت بیاموز که حتی سایه از هیزم شکن هم بر نمیدارد

...........................................

نظر يادتون نره...

/ 3 نظر / 14 بازدید
فرهاد پورنصير

پرسيدند : هنگام غروب خورشيد چرا زرد رنگ است ؟ گفت : از بيم جدايي دوستت دارم اميد جان

مينا

تنها که شدی سری به خلوت خود بزن شاید دستهای بریده مرا به غربت شانه هایت تبعید کرده اند عالی بود من به روز شدم(دوستت دارم به چند زبان مختلف) حتما سر بزنید

علی

سالام فلفل شکن می خوام