تا به حال به معنای جالب و واقعی :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A.B.C.D.E.F.G

دقت کردین؟

                            A boy can do everything for girl!

حالا بر عکسش می شه این:

Girl forgets everything done and catches a new boyfriend again!!!!!!

واقعا جالبه و ....

................................................................

 

طنز:
می دونید چرا خانوما کمتر فوتبال بازی می کنن؟
چون کمتر پیش می یاد همزمان 11 تا خانم راضی بشن یه جور لباس بپوشن...

...............................................

ارزش یه بار خوندن داره....

 

یک دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معمولی هیچوقت نمی تواند گریه تورا ببیند . -

یک دوست واقعی شانه هایش از گریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تو تر است . -

  دوست مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمولی اسم کوچک والدین تو را نــــــــــــــــــــــــمی داند .-

 یک دوست واقعی شاید تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفن آنها را جایی نوشته باشد . -

دوســـــــــــــــــــــــــــــتت معمولی یک جعبه شکلات برای مهمـــــــــــــــــــــــانی تو می آورد . -

دوست واقعی زودتر به کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمک تو می آید .-

دوســـــــــــــــــــــــــــــــــت معمولی از دیر تماس گرفـــــــــــــــــــــــــــــتن تو دلگیر می شود .-

دوست واقعی می پرسد که چرا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوانستی تماس بگیری ؟؟!؟؟!-

- دوســـــــــــــــــــــــــــــــــت معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود

- دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافـــــــــــــــــــــــــــــعه دوستی شما محکمتر می شود .

 

- یک دوست واقـــــــــــــــــــــعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کــــــرده اند با تو می ماند.

                              

 

.......................................................................

به جرم اينكه خيلي ساده بودم                                                  
به زندان دلت افتاده بودم                            
اگرچه حكم چشمانت ابد بود               
براي مرگ هم اماده بودم

............................................

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
مهری

سلام ... همه دخترها که يه جور نيستن ... خوب هم دارن ...

مينا

حالا آپ می کنی نمی گی آره؟ اشکالی نداره لااقل تو به من سر بزن