شانه هایش را برای گریستن وسینه اش را برای نهادن سرم و چشمانش را برای خالی نمودن غم هایم می خواهم . دلم کسی را می خواهد که مرا با هرانچه هستم دوست بدارد . با تمام خوبی ها و بدی هایم . با تمام مهربانی ها و نا مهربانی هایم . دلم کسی را می خواهد که افتاب مهر را به قلب خسته ام هدیه دهد . کسی چون تو  07.gif07.gif

...........................................

حســـــود

در کنارم

 نشستَنَت را دوست دارم

با تــــو از

 عشق گفتَنَت را دوست دارم

در کنار بغضِ تنهاييت

 لحظه رسيدنت را دوست دارم

با تو بودن را دوست دارم

 لحظه سُرودنت را دوست دارم

درکنارعشق و رسوايی

خشم و کين و حسادتت را دوست دارم

در شروع از تو گفــتن ها

گفته های نه گفــــته ات را دوست دارم

همچو موج آبی دريا 

  رقص موج و ترانه ات را دوست دارم

با تو بودن را دوست دارم

 لحظه سُرودنت را دوست دارم

در کنار جويبار عشق

 همچو گل شکُفتنت را دوست دارم

با تو از عاشقانه ها گفتن

چون شراب نـاب بودنت را دوست دارم

درکنار تو به سر بردن 

 حس خوب شهامتت را دوست دارم

با تو بودن را دوست دارم 

 لحظه سُرودنت را دوست دارم

/ 0 نظر / 33 بازدید