اين واسه بعضی دخترای نامرد:
تنها بودم . تو رسيدي گفتي " ما " بشيم بهتره . ديگه تنها نبودم. اما بعد از مدتي سر قرار نيومدي . يه روز که داشتم دنبالت مي گشتم به تنهاي ديگري رسيدم .گفتم چرا تنهايي ؟ گفت : يارم نيومده . يکدفعه بلند شد و با خوشحالي گفت : اومد ! وقتي برگشتم تو را ديدم اري تو را ديدم

.................................................

گفتمش آغاز درد عشق چيست؟گفت آغازش سراسر بندگيست گفتمش پايان آن را هم بگو گفت پايانش همه شرمندگيست گفتمش درمان دردم را بگو گفت درماني ندارد، بي دواست گفتمش يک اندکي تسکين آن گفت تسکينش همه سوز و فناست

.................................................

  انسان با سه بوسه تکميل مي شود 1-بوسه مادر که با آن با يه عرصه خاکي مي گذاري 2- بوسه عشق که يک عمر با ان زندگي مي کني 3- بوسه خاک که با ان با به عرصه ابديت مي گذاري

.................................................

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید