سلامی دوباره...

........................................

يه جمله می نويسم ولی اصلا بهش معتقد نيستم وفقط می خوام نظر شما رو در موردش بدونم:

دل پسرا مثل يه پارکينگه که ظرفيتش هرگز پر نميشه ولی دل دخترا مثل فرودگاهيه که تا يه هواپيما بلند نشه بعدی نميشينه....33.gif

به نظر من که بر عکسش صادقه...

.......................................

گفت: تا كي؟
گفتم: دوستي پايان نداره.
گفت: تا لحظه مرگ.
لبخند زدم و بهش گفتم: گفتم كه هيچ پاياني براي دوستي من و تو وجود نداره.
گفت: باشه بعد از مرگ.
گفتم: نه نه نه هرگز. . . ..
ميدونستم اون ميخواد دوستيمون پايان داشته باشه .

سالها گذشت . . .

من بزرگ شدم اونم بزرگ شد. . . ......
يه روز اومد و گفت كه اومده بگه خداحافظ.
مي دونستم . ميدونستم كه اون ديگه هيچ وقت بر نمي گرده..

اون رفت و من هم رفتم .

....................................................

نظر يادتون نره...بای

/ 0 نظر / 14 بازدید