دردم را به كه گويم ؟

خواستم با نسيم بگويم ،سر گرم چمن بود

.

خواستم بنشينم كنار دريا ،سر صحبت را باز كنم،با ساحل غرق گفتگو بود،

پيچك ناز مي كرد بر سپيداري كه بر تنه اش پيچيده بود و

خواستم با تو بگويم اما در خلوتت صداي غريبه اي را شنيدم

درد خود را نگاه خواهم داشت ،شايد اين سوختن خوشتر از آن افروختن باشد...

خسته و ...

خسته ام اما نه آنقدر که نتوانم

تو را دوست داشته باشم

و از کنار نفس های گرمت بی اعتنا بگذرم

.

اگر شوق رسیدن به دستهایت نبود،هیچ گاه آغوشم را نمی گشودم

واگر صدای گوشنواز

تو نبود از گوشه تنهایی بیرون نمی آمدم.

اگر شوق دیدن چشم هایت نبود هیچ گاه پلک هایم را بیدار نمی کرد

و اگر نسیم حرفهایت نمی وزید،معنای جهانرا نمی فهمیدم

 

نخستین نگاهی که ما را به هم دوخت

نخستین سلامی که در جان ما شعله افروخت

نخستین کلامی که دل های ما را

به بوی خوش اشنایی سپرد و به میهمانی عشق برد

پر از مهر بودی

پر از نور بودم

همه شوق بودم

همه شور بودی

چه خوش لحظه هایی که دزدانه از هم نگاهی ربودیم و رازی نهفتیم

چه خوش لحظه هایی که "می خواهمت" را به شرم و خموشی

گفتیم و نگفتیم...

لبت نه می گوید و پیداست می گوید دلت "اری"

که اینسان دشمنی یعنی خیلی دوستم داری

دلت می اید ایا از زبانی این همه شیرین

تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان اری

تو را همچون ارزوهایم دوست خواهم داشت

به شرطی که مرا در ارزوی خویش نگذاری

...........................

امیدوارم خوشتون اومده باشه...نظر یادتون نره...چاکر همهء بر و بچه های با معرفت:

/ 4 نظر / 18 بازدید
ايناز

خيلی باحاليد عشق انست که يکی برای ديگری چتری شود و ديگری نفهمد که چرا خيس نشده عشق ايستادن زير باران با هم خيس شدن نيست راستی دلم واسه يکی خيلی تنگ شده دعا کنيد زودتر ببينمش وگرنه...

ر.م

خيلی با حاليد

مرتضی

وبلاگ بسيار زيبايی داشتی به ما هم سر بزن در ضمن من دعا می کنم قبول بشی تو هم برايم دعا کن من هم امسال کنکور دارم

مهدی

متن شم خيلی خوب بود متی يک اشکال کوچکی دارد اون هم اگر احساساتی تر بود ودل من را می بر بهتر است